Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

Ngày Ấy - Hôm Nay - Z (Florence Moore - Quýdenver)


Ngày ấy: Thứ Tư, 23/7/1975
Hôm nay: Chủ Nhật, 23/7/2017 -
Đã 42 năm - . 21 năm Hà Nội (1933 – 1954) 21 năm Saigon (1954 – 1975) 2 lần 21 năm Denver (1975 – 2017) . 42 năm Việt Nam (1933 – 1975) 42 năm Mỹ quốc (1975 – 2017).
84 ngày lênh đênh trên đường tỵ nạn (30/4/1975 – 23/7/1975). Và hôm nay... tạm coi như 84 năm cuộc đời (1933 – 2017).
Những tháng năm kế tiếp xin đón nhận như món quà tặng của đất trời.

Quýdenver

Đăng nhận xét