Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

Xuân Này Con Về Mẹ Ở Đâu - Nhật Ngân

Hôm nay Mother's Day (14/5). Con không còn diễm phúc chăm sóc Mạ mỗi ngày! Kính dâng hương linh Mạ tiếng lòng con...


Đàn Hát &Video clip: An Nguyen
Đăng nhận xét