Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

Nếu Mai Em Về, Thơ HồngThúy - Nhạc TrầnThiên Anh


Thơ: Hồng Thúy 
Nhạc: Trần Thiên Anh 
Hòa âm:Đặng Vương Quân 
Ca sĩ: Tâm Thư
Thực Hiện: Đặng Hùng

Đăng nhận xét