Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

My Mother (Susan Polis Schutz)- Mẹ TôiFor as long as I can remember
she has been by my side
to give me support
to give me confidence
to give me help

For as long as I can remember
she has always been the person
I looked up to
so strong
so sensitive
so pretty...

For as long as I can remember
and still today
she is everything a mother should be

For as long as I can remember
she has always provided stability
within our family
full of laughter
full of tears
full of love

So much of what I have become
is because of you
and I want you to know
that I appreciate you, thank you
and love you
more than words can express

Susan Polis Schutz
***
Mẹ Tôi

(Phỏng dịch nhân Ngày Lễ Mẹ)
Đã lâu rồi mà tôi vẫn nhớ
Mẹ luôn luôn gần ở bên con
Để nâng, để đỡ qua cơn
Để con tin tưởng vững hơn nơi mình

Đã lâu rồi thật tình vẫn nhớ
Kính mẹ như ngưỡng mộ ánh dương
Biết bao mạnh mẽ phi thường
Biết bao cảm súc yêu thương vô cùng

Đã lâu rồi nhớ nhung chẳng mất
Vẫn như in đến tận bây giờ
Mẹ là trọn vẹn bài thơ
Mẹ cho con biết mộng mơ thiên đàng

Đã lâu rồi miên man vẫn nhớ
Mẹ luôn luôn củng cố gia đình
Tràn đầy những nụ cười xinh
Điểm thêm nước mắt đẫm tình yêu thương!

Cũng nhờ Mẹ trên đường khôn lớn
Làm những điều con muốn Mẹ hay:
Nhớ ơn, yêu quý tràn đầy
Hơn là chỉ nói gió bay quên lời!!

Lộc Bắc
Mai17


Đăng nhận xét