Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

Về BiểnTìm em xác biển năm nào
Từng con sóng nhỏ tóc sầu thuông vai
Đưa tay vuốt gợn tóc mây
Nghe cơn buốt lạnh xác ai phai màu

Mênh mông biển rộng tình sâu
Thăng trầm không đáy cơn đau thuỷ triều
Những cơn hồng thủy không nhiều
Lỡ sinh vào chốn tiêu điều. Tôi, em

Biển rung, biển rẩy nỗi niềm
Xác em rung rẩy hay hay tìm gọi tôi
Tim này sóng lộng một trời
Xin ôm ấp cả bóng người năm xưa

Về nghe biển nói bốn mùa
Thì thầm một đoạn tình xưa bẻ bàng
Tình như nước biển ngập tràn
Sầu như đáy biển chưa lần cạn vơi

Tịnh
Đăng nhận xét