Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

Vào HèBài Xướng: Vào Hè

Trời nắng chang chang chỉ muốn nằm
Bạn bè trốn nóng ngại đi thăm
Không gian hừng hực như nung lửa
Cây cối cằn khô đến quắt mầm
Nheo mắt nhìn trời, mây chẳng thấy
Vọc tay khuấy vũng, nước nào ngâm
Quạt lia phành phach thay cơn gió
Giọng nói thều thào không vọng âm.

Phương Hà
( 19/03/2016 )

Họa Vận:
Trưa Hè

Chang chang nắng gắt chẳng yên nằm,
Oi bức trưa hè chẳng kẻ thăm.
Hừng hực đất trời không gió thoảng,
Chói chan sông nước chẳng buồn ngâm.
Lặng im chim chóc thôi kêu hót,
Héo úa cỏ hoa chẳng nẩy mầm.
Mong mãi nồm nam cơn gió mát,
Muôn người hoan hỉ chẳng còn âm...*

Đỗ Chiêu Đức

* ...âm : là âm thầm chờ đợi !

Hè Về

Khí trời oi bức chẳng sao nằm
Xuân mới rời đi hạ ghé thăm
Lồng lộng trên không nào thấy gió
Khô khan dưới đất khó ươm mầm
Quạt mo phe phẩy xua hơi nóng
Con trẻ tươi cười nước mát ngâm
Van vái trận mưa rào trúc xuống
Đợi hoài sao chẳng thấy hồi âm.

Quên Đi


Đăng nhận xét