Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

Lễ Mẹ


Tháng 5 ngày 14 nhớ gì em,
Lễ Mẹ chúng ta đến trước thềm...
Hiếu thảo làm con luôn phụng dưỡng,
Yêu thương chăm sóc sống êm đềm.
Suối trong dòng sữa nuôi nên vóc,
Nguồn nước ngọt ngào tắm mát thêm.
Tất cả bao la tình mẫu tử,
Công cha nghĩa mẹ mãi không quên...

Mai Xuân Thanh


Đăng nhận xét