Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

Tìm Lại Hè Xưa


Nắng tháng Tư cây đời rất lạ
Cội nguồn quên vội vã chân đi
Biết về đâu bến bờ vô định
Triền sóng xô còn mất những gì

Nắng tháng Tư quê nhà phượng vỹ
Dỗi hờn ai nín nụ đơm hoa
Hay thương tiếc vạt tà nhầu úa
Gậm nhấm buồn thân phận xót xa

Nắng tháng Tư ve bầy gãy cánh
Vẫn khao khát một thoáng hè xưa
Ngân ra rả ước mơ thần thoại
Gói mộng tròn bao chuyện nắng mưa

Kim Phượng

Đăng nhận xét