Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

Mẹ ChiềuLũ quất sông chạy tả tơi
Bãi đành đon đả gọi mời đón đưa
Mây ném xối xả gió mưa
Bể dâu xán xuống tẩm thừa tai ương

Tre khóc măng chết thảm thương
Rơm lăn sướt mướt khói bươn ngậm ngùi
Chuối toe tàu rách tả tơi
Nước vô tư nhuộm – cành tươi úa vàng
Sân bơi bùn tỏa mênh mang
Cò phân vân gọi bóng hoàng hôn trôi
Chim sâu khàn tiếng mồ côi
Mẹ thẫn thờ giọng-ru hời… trắng tay!

Lượn chao soi dấu cỏ may
Tìm đường thơ thẩn đọa đày chuồn kim
Lòng từ gói ở trong tim
Cỏ may lũ liệm… chuồn vin bóng mình!

Ngậm hơi né lụt vây quanh
Ngồi đong nốt lặng giữa thanh âm chiều
Khói tung lưới bủa đìu hiu
Mẹ thờ thẫn lượm bóng chiều quặn đau!


Lê Đăng Mành

Đăng nhận xét