Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

Mẹ Tôi
Mẹ vẫn ôm con vào lòng mẹ,
Dù bây giờ con chẳng khóc nhè,
Mẹ vẫn hôn con vầng trán ấy,
Dù bây giờ vầng trán nhiêu khê.

Con đâu còn mẹ hôn ngày nào,
Tình mẹ vẫn bao la dạc dào,
Một tình yêu thiêng liêng bất tử,
Mẹ dành yêu con thuở bạc đầu.

Mẹ tôi vẫn sống ở trong tôi,
Từ muôn kiếp vô lượng đời đời,
Mẹ vẫn thường về lại bên con,
Con Mẹ nhìn lòng thật nghẹn lời.

Mẹ là nguồn an ủi nhiệm mầu,
Ở đời nầy con hằng nguyện cầu,
Con thường ngồi im tưởng nhớ mẹ,
Là con bổng nhẹ bớt khổ đau.

Mẹ cho con có một quê hương,
Bởi tiếng mẹ là tiếng lọt lòng,
Con chào đời trên đất tổ tiên,
Quê mẹ là nơi con thờ phượng.

Một ngày nào con về cúi lạy,
Nhận khổ đau tình mẹ lâu nay,
Sống với phận làm con của mẹ,
Để mẹ hôn như thời trẻ dại.

Hải Rừng

5/2010.
Đăng nhận xét