Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

Tình MâyThì thôi mây trắng lưng trời
Cứ bay cho hết một đời lãng du
Tình buông khắp cõi sa mù
Quá giang ngọn gió lời ru muôn trùng
Thì thôi chẳng có riêng chung
Cứ cho vơi cạn tấc lòng phù sinh
Yêu thương nâng cánh chân mình
Lướt qua huyển mộng nhẹ tênh đường dài
Tình chia xuống giọt sương mai
Thả vào hư thực hình hài sắc không
Từ vô thỉ đến vô chung
Cũng xin tròn cuộc tang bồng nầy thôi

Du Tử Huỳnh
15/01/2016
Đăng nhận xét