Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

Là Mẹ


Mẹ vẫn thế là hoa mặt trời
Nồng nàn tỏa sáng khắp muôn nơi
Ấp yêu dìu dắt qua tăm tối
Ấm áp trao ban suốt cả đời

Mẹ vẫn thế là mây nổi trôi
Lững lờ thầm lặng lúc xa xôi
Giăng giăng lướt thướt hằng luân chuyển
Bàng bạc tụ tan đã vậy rồi

Mẹ vẫn thế là mẹ đại dương
Triều mau lên xuống giữa vô thường
Bạc đầu biển cả mang nguồn sống
Che chở thuyền đời trước nhiễu nhương

Kim Phượng
Úc Châu, Ngày Nhớ Ơn Mẹ 14.5.2017

Đăng nhận xét