Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

Tấm Lòng Thiện Nguyện


Quí sao lòng thiện từ tâm
Thắp bầu trời sáng thắp vầng trăng soi
Xẻ chia đau khổ cuộc đời
Giúp người hoạn nạn, giúp người khó khăn

Cõi lòng vang tiếng chuông ngân
Câu kinh cứu khổ xa dần bến mê
Xẻ chia nỗi khổ tái tê
Dắt tay nhau bước lối về từ bi
Bớt hờn giận bớt sân si
Thả lòng thiện nguyện cho đi giúp nhiều

Cho là nhận tiếng chim reo
Niềm vui thánh thiện thả diều mây bay
Mùa xuân chừng đến quàng vai
Ngát hương hoa nở rơi đầy hồn xuân

Trầm Vân

Đăng nhận xét