Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

Khúc Mưa - Thơ: Phạm Hồng Ân - Nhạc: Mai Hoài Thu - Đông Nguyễn


Thơ: Phạm Hồng Ân
Nhạc: Mai Hoài Thu 
Ca sĩ: Đông Nguyễn

Đăng nhận xét