Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

Phút Linh Thiên - Sáng Tác Lm. Thành Tâm

 Thánh Đường Holy Name Giáo Xứ Reservoir, Melbourne Sáng Tác Lm. Thành Tâm
Đăng nhận xét