Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

Quê Tôi


(Trường Tống Phưóc Hiệp)

Quê hương ai cũng một thời
Lời ru sữa mẹ để đời trong tim!
***
Có dòng sông nhỏ xinh xinh
Có cầu Kinh Cụt có đình Tân Giai
Cô em má lúm tóc dài
Chiều nghiêng nghiêng bóng cùng ai bên đồng
Hai mùa nước đục nước trong
Con sông vẫn chảy trong lòng người đi
Cầu Lộ, Cái Cá, Công Xi
Lộc Hòa, Phước Hậu khắc ghi muôn đời
Ngả Tư, Thiềng Đức một thời
An Thành, Mỹ Thuận nhớ lời thề xưa
Ầu ơ chiếc võng ban trưa
Lời ru tiếng mẹ đong đưa giọt sầu
Ai về nhớ đến cầu Lầu
Ghé trường Tống cũ ban đầu ta yêu
Quê hương còn khói lam chiều
Còn sông, còn nước, còn nhiều nhớ thương!

Biện Công Danh
10/4/2016

Đăng nhận xét