Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017

Nhất Thời Và Nhất Thời


Người ta thường nói: Quan nhất thời dân vạn đại!!! Ôi! Vạn Đại sống trong tối tăm, nghèo khổ, chậm tiến mãi sao???
Bao giờ dân nổi can qua
Con vua thất thế lại ra sãi chùa
Ôi! Dân nổi can qua thì: Vua Quan hết ăn trên ngồi trốc, nhưng … dân có ăn không? Có hạnh phúc không? Cái đó còn phải hỏi ông Trời! Nhưng ông ở xa quá(!). Dân biết làm gì để xây dựng cuộc sống, sống cho ra người(!). Đó mới là vấn đề!

Hoàng Sào kéo quân vào Trường An . Giữa đường đi … thì đốt sạch, giết sạch. Vào Trường An … không biết làm gì? Bốc thăm chọn quan chức(?) Rồi tranh ăn! Khi bị đánh bật ra khỏi Trường An, trên đường tháo chạy … cũng giết sạch, đốt sạch!!! Ôi ! Bọn giặc cỏ này cũng… nhất thời thôi! Tại sao ta lại gọi những tên giặc cỏ này là khởi nghĩa!!! Tại sao lại gọi những tụi cướp của giết người Nguyễn hữu Cầu, Nguyễn danh Phương, Lê văn Thịnh là những kẻ khởi nghĩa(?). Tại sao lại đi ca tụng tên Lê duy Cự. Hắn mượn danh nghĩa nhà Lê để nổi loạn giết người chơi! Chỉ vì tên Tổng Đốc Hà Nội, vốn thù hằn Cao Bá Quát nên kéo ông vào để trả thù chơi! Sao người ta lại “ mượn danh nhân dân “để chửi vua quan chơi!
Nhân Dân chỉ làm nên Lịch Sử khi đã “ giác ngộ “, ý thức về quyền được sống của mình! Ý thức về quyền được sống cho ra người của mình! Nhưng có phải chuyện một ngày một tháng đâu!
Cách Mạng Pháp lúc đầu chả bát nháo sao? Hết mấy ông Montagnard rồi đến mấy ông Jacobin đấy thôi! Rồi những ông Robespiere, Napoleon 1, Napoleon 2 … khát máu và nhốn nháo… mãi đến cách mạng 1848 người dân Pháp mới có một chút ý thức về quyền dân… Người dân muốn cho được Vạn Đại họ đã phải bao nhiêu lần xuống đường biểu tình, xô xát, đổ máu… chứ ông trời nào xếp đặt! Bên Anh thì Cromwell bên Đức thì Bismark có phải là những kẻ tử tế đâu?

Xin đừng lải nhải mãi về truyền thống!
Khi quan ăn trên đầu trên cổ nhân dân… vua nói rằng quan là chim ưng, dân là vịt. Lấy vịt nuôi chim ưng là chuyện … thường tình thôi! Khi quan tranh ăn, cày bảy nhau, hại nhau… thì vua khuyên họ nên… con rươi quả quýt qua lại để… “ đoàn kết! “ Ôi! một tư duy như thế thì dân nhờ cậy vào đâu? sống cách nào?

Tôi không hiểu sao giáo sư Vũ văn Mẫu, cự phách về luật, chửi luật Gia Long thoái hóa không bằng luật Lý Trần và đặc biệt luật Hồng Đức. Tôi đọc Lê Triều Thiện Chính Thư và luật Hồng Đức thì thấy nó chậm tiến, lộn xộn, trùng lặp và… ngớ ngẩn! Đại loại như: Xoa đầu con để tỏ tình với mẹ… phạt 80 trượng(?). Ôi! Cái bà Ngô Đình Nhu! Tôi không dám nói bà vĩ đại! Nhưng quả thật luật Gia Đình của bà (có luật sư Huyền chấp bút) là bộ luật hiện đại đầu tiên của Việt Nam(Trước đó khi xử án một vụ dính líu tới gia đình, người ta tham khảo lung tung beng … luật Hồng Đức và luật Gia Long)
Thời sự cố Phật giáo. Các Linh Mục, các Sư, các Tướng Lãnh đã chạy xớ rớ Đông Tây, cửa trước, cửa sau vì … lúc đó ta chưa có luật rõ ràng, minh bạch!!!
Cho tới tận ngày hôm nay, dân Việt mình vẫn chưa biết tới hai tiếng Luật Pháp .

Từ hơn 200 năm nay người Pháp đã không ngừng xây dựng … nhất là lúc đầu đã không ngừng đổ máu cho tam quyền phân lập: Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp .
Cái tiêu chí trên lá cờ của họ là  Liberte , Egalite , Fraternite: Tự do, Bình đẳng, Bác Ái! vẫn mãi là điều thế giới ca tụng và noi theo!
Ôi! Tôi thật mắc cỡ khi là dân Việt Nam!

Chân Diện Mục

Đăng nhận xét