Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

Con Tin Chúa Ơi - Sáng Tác LM. Duy Thiên - Quang Minh & Mây TrắngSáng Tác: Lm. Duy Thiên 
Tiếng Hát: Quang Minh & Ban Mây Trắng


Đăng nhận xét