Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

Thơ Tranh: Nhớ Mẹ

Thay nén nhang lòng, em gửi anh Hữu Đức trong ngày Giỗ Bác.
Chúc anh tìm lại kỷ niệm xưa đẹp về Má anh.
(KimOanh)


Thơ: Huỳnh Hữu Đức
Thơ Tranh: Kim Oanh

Đăng nhận xét