Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

Chúc Mừng Nhà Nhà Dịp Chúa Phục SinhXin chúc nhà nhà dịp phục sinh
Chúa thương ban tặng sự an bình
Chư dân hiệp nhất quên thù hận
Vạn quốc thuận hòa hết chiến chinh
Cất cánh tình kia hằng tốt đẹp
Đơm bông lúa ấy thật tươi xinh
Khơi mầm hạnh phúc và no âm
Xin chúc muôn người dịp phục sinh.

Thái Huy
12-4-17

Đăng nhận xét