Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Tĩnh ThiềnTrước tết toàn thôn tới tĩnh thiền
Tinh thần thanh thản tựa thành tiên
Thì thầm tu tập thân tường trí
Tỉnh táo tân trang túi thặng tiền
Tính thiện tầm trao từ tiểu tử
Tâm trung tiếng tỏa tận tầng thiên
Thảnh thơi tâm thức thuyền trăng tỏ
Tự thấy trong ta thật thích thiền

6 - 4 - 2017
Phạm Duy Lương

Đăng nhận xét