Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

Thức Khuya - Hàn Mặc Tử



Thức Khuya _ Hàn Mặc Tử

Non sông bốn mặt ngủ mơ màng,
Thức chỉ mình ta dạ chẳng an.
Bóng nguyệt leo song sờ sẫm gối,
Gió thu lọt cửa cọ mài chăn.
Khóc giùm thân thế hoa rơi lệ
Buồn giúp công danh dế dạo đàn.
Trở dậy nôm na vài điệu cũ,
Năm canh tâm sự vẫn chưa tàn.

Hàn Mặc Tử
***
Các Bài Họa:
An Bần Lạc Đạo 

Sinh bất phùng thời thất chí màng
Tu tâm dưỡng tánh đặng bình an.
Gương nga vằng vặc soi thềm cửa,
Bóng nguyệt dòm song thẹn chiếu chăn.
Thủ phận làm nông đi cuốc đất,
Mai danh ẩn tích dạo cung đàn.
Cơ cầu lạc đạo về thôn dã,
Một kiếp phù du ngọc thỏ tàn.

Mai Xuân Thanh
Ngày 06 tháng 04 năm 2017
***
BảyBó Tự Thuật
(Mượn vận bài thơ "Thức khuya" của HMT)

Sự nghiệp ,công danh đã muộn màng
Nhờ Trời bảy bó cũng bình an
Đêm khuya ngó nguyệt treo song cửa
Sẫm tối chờ trăng rọi gối chăn
Đón gió vi vu như khúc nhạc
Đợi mưa réo rắt tựa cung đàn
An bần,lạc đạo xin vui hưởng
Hơn nửa tuổi đời mộng chửa tan

Song Quang

Đăng nhận xét