Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

Tha Hương Hoài CốQuán trọ đêm dài nghĩ vẩn vơ
Thân này lưu lạc đến bao giờ
Ngày nào trở lại nơi quê cũ
Dâng nén nhang thơm trước bệ thờ
Xót thân ăn gửi lại nằm nhờ
Nghĩ tới quê nhà tựa giấc mơ
Xót Mẹ quan hà ngàn vạn dậm
Hàng ngày tựa cửa, tóc phơ phơ

(Sáng tác lúc 9 giờ sáng 12.9.2009)
Thái Hanh

Đăng nhận xét