Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Thơ Tranh: Cẩm Sắt (Lý Thương Ẩn) - Nuối Tiếc (Phạm Khắc Trí)


Thơ Cổ: Lý Thương Ẩn
Dịch Thơ: Phạm Khắc Trí
Thơ Tranh: Kim Oanh


Đăng nhận xét