Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

Kim Quất
Mùa xuân khuất bóng nơi nào
Mà hoa kim quất ngạt ngào tỏa hương
Ngoài trời trắng xoá tuyết sương
Một gian phòng ấm cửa gương trong ngần
Đài hoa mở cánh lâng lâng
Cánh hoa ôm nụ thanh tân, nõn nà
Cành xanh tươi lá mượt mà
Trái vàng mùa trước chưa xa vội cành
Bao năm lìa mảnh vườn xanh
Khoảng trời gió mát trăng thanh mơ màng
Sớm mai chim hót rộn ràng
Trưa, chiều ong mật bướm vàng lượn quanh
Ở đây ngày nắng mong manh
Qua khung cửa kinh trời xanh xa vời
Dưới chân bám chút đất người
Thân mang dòng nhựa chưa rời cội căn
Ngàn trùng núi cách sông ngăn
Lắng nghe mùa cũ trở trăn, thầm thì
Vườn đời mấy nẽo phân ly
Vẫn là kim quất đúng kỳ trổ hoa

Khánh Hà
Đăng nhận xét