Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

Mừng Sinh Nhật Quên Đi (13/2)Ngày này tiếng khóc điểm mười ba
Chọn tháng hai xuân nắng ấm hòa
Hữu Đức thiên ban vùng Vĩnh địa
Hàm ân tộc lãnh lộc Huỳnh gia
Hồng trang giáo sử bồi duyên nghiệp
Gửi mộng thơ văn hưởng bóng tà
Vẫn muốn Quên Đi mà nhắc mãi
Vườn Thơ Thẩn dệt sắc màu hoa!

Mai Thắng
170209

Đăng nhận xét