Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

Giọt Nắng Trong Mắt Em - Sáng Tác: Nguyễn Tâm Hàn - Ngọc Quy


Sáng Tác: Nguyễn Tâm Hàn 
Tiếng Hát: Ngọc Quy

Đăng nhận xét