Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

Chúc Mừng Sinh Nhật Bạn Quên ĐiGiữa tháng hai, ngày sinh nhật bạn.
Anh em cạn chén với "Đinh Lăng".
"Quên Đi", mấy tuổi Vườn Thơ Thẩn,
Chợt nhớ xuân lai sáu chín chăng!
Xướng họa Đường thi chơi chữ nghĩa,
Thất ngôn bát cú ghẹo kim bằng!
Nâng ly anh chị cùng thân hữu,
Tứ hải giai huynh đệ đạo hằng ...

Mai Xuân Thanh
Ngày 10 tháng 02 năm 2017

Đăng nhận xét