Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

Sinh Nhật Quên Đi - Đáp Chiêu ĐứcBài Xướng:
Sinh Nhật Quên Đi

Mừng Sinh Nhật người tuổi Kỷ Sửu 69, chúc bạn sống lâu hơn 96 + 4 tuổi.

Chúc mừng sinh nhật bạn Vườn ta, 
Sáu chín còn xuân chửa kể già.
Lộn ngược lộn xuôi đều được cả,
Xoay lên xoay xuống cũng ru mà.
Tháo giầy cố giữ bền son sắt,
Dứt cháo gắng gìn trọn nết na.
Thơ Thẩn hằng năm khi họp mặt,
Một tay gom hết bạn gần xa!

Đỗ Chiêu Đức
02-09-2017
***
Đáp Chiêu Đức

Vừa nhận câu mừng của Bạn ta
Tuổi này có lẽ vẫn chưa già
Đoạn đời đã vượt tuy gian khó
Sinh nhật kề bên cũng thú mà
Chiêu Đức từ tây thơ chúc đến
Quên Đi chốn cũ kết tình xa
Một lần gặp mặt ờ thật quý
Chỉ tiếc thời giờ tựa sắc na.(*)

Quên Đi
(*) "Sắc na hay sát na" được phiên âm ra tiếng Việt từ chữ "ksana" tiếng Phạn. Theo Phật Giáo, đây là khoảng thời gian ngắn nhất.***
Sinh Nhật Quên Đi

QUÊN ĐI, HỮU ĐỨC cũng phe ta
THƠ THẨN giao lưu lớp bạn gìa
Kẻ mỹ, người quê chung gốc cả
Phần trong, thứ ngoại một dân mà
Cốt gân vẫn vững dai như chão(*)
Da dẻ còn căng mịn khác na
Xin chúc đàn anh dù Sáu Chín
Hương đời mãi đẹp tỏa bay xa.


(*) Dây Thừng to ( Tự điển Tiếng Việt
Do nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội,Hà Nội 1994,trang 129)
Thái Huy

Đăng nhận xét