Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

Rằm Tháng Giêng Đinh Dậu


Cứ mỗi đầu năm rằm tháng giêng, xem như rằm lớn trong 3 rằm lớn, tháng giêng, tháng bảy, tháng mười. theo thông lệ gia đình từ thời nội tôi còn sanh tiền đến tôi, năm nay tôi ngoài bảy mươi, vẫn cúng nhà trước khi con gái nó đi chùa, con gái mua sắm các thức cúng, tự tay làm thức ăn trên trước dâng lên đức Phật, sau cúng ông bà quá vãng, nguyện cầu cha mẹ còn hiện tiền được nhiều phước lộc tinh tấn tâm từ, tâm bi, tâm hỉ, tâm xả. Vẫn giữ niềm tin này từ khi tôi chưa lập gia đình tôi vẫn cúng vái trong lễ lộc truyền thừa từ xưa của ông bà.

Tôi thắp hương vái lạy, mở mạng, mở kinh tụng do thầy Thích Trí Thoát tụng kinh đại bi, tôi ra ngoài cửa ngồi nghe kinh man mác, ngoài đường xe lớn, xe nhỏ, xe gắn máy, ngược xuôi người đi cúng chùa, xen lẫn trong dòng người áo quần đẹp đẽ, những chiếc xe đạp của người bán vé số chậm chạp chạy tìm sinh kế trong mỗi tập vé số trên tay, cũng như tôi ba bốn chục năm trước cũng lăn lóc nhiều nghề mà vẫn không đủ lót dạ, đôi khi phải ở mướn chỉ ăn cơm thôi, rồi dòng sống vẫn trôi chảy, bao nhiêu là tân khổ, từ đó đến nay ngẩm lại, hóa ra tôi vẫn đủ không thiếu cũng không thừa.

Rằm giêng này, nguyện được ơn trên dân tộc tôi, cũng như gia đình tôi, làng xóm tôi được sáng tâm tùy hỉ, bao dong, từ bi bác ái, trong dòng độ lượng của nhân sinh.
Trương Văn Phú


Đăng nhận xét