Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

Trăng Nguyên Tiêu


Cùng hơi lạnh giá thân yêu
Đón vầng trăng nhạt Nguyên Tiêu xứ người.


Mù mờ bóng nguyệt Nguyên Tiêu
Rừng cây trụi lá liêu xiêu dáng sầu
Lạc loài nửa kiếp bạc đầu
Giật mình ngơ ngác canh thâu đêm dài.
Thắm đòn vật lộn trần ai
Giả vờ vui với tháng ngày tặng thêm

Anh Tú
February 10, 2017
Đăng nhận xét