Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

Đất!...Đất vĩ đại! Nghĩa tình đằm thắm
Đất khoan dung chịu đắng nuốt cay
Đất dầy dưỡng dục đêm ngày
Nhân sinh, vạn vật mới hay vẹn toàn.
***

Đất Mẹ quê Cha vốn là nhà
Đất mãi trường sinh dưỡng thân ta
Tình thâm nghĩa đậm trong trời đất
Hương quê còn níu bước bôn ba

Đất nơi đồng ruộng, đất phù sa
Lúa tốt hoa màu đẹp kiêu sa
Cỏ non mơn mởm xanh đồi núi
Dưới nắng ban mai ấm mặn mà

Đất nhẫn vô cùng, đất hiền khô
Mặc ai đào xới vẫn làm ngơ
Bao dung đất chịu nhiều cay đắng
Im lìm đất nhận sạch cùng dơ

Đất mềm, đất nhão thuận duyên cơ
Kiến tác hình hài vạn kiểu mơ
Phục vụ nhân sinh không phiền trách
Đất thành vững chắc dựng lên bờ

Đất là cát bụi, nắm huyền cơ
Thổ công điền trạch được tôn thờ
Phúc lộc Thổ Thần ban Công chủ
Vinh hoa phú qúy hưởng vô bờ

Từ đất sinh cơ, nghiệp dĩ mà
Vận mệnh kiếp đời trải can qua
Số phận ngắn dài vô thường kết
Khi về với đất! Đất ôm Ta!...

Viết…
Nguyên Khang
Đăng nhận xét