Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

Sao Quên Được


Kính Thưa Thầy Cô Anh Chị Em,
Quên Đi rất cảm ;động đón nhận những lời chúc mừng cùa Thầy Cô Anh Chị Em. Xin được đáp lễ qua bài thơ:

Sao Quên Được

Kề cận ngày sinh nhận lắm quà
Làm sao quên được những ngày qua
Email trìu mến bao lời chúc
Thi phú giao tình thật thiết tha
Tỷ muội thân sơ đầy ý trọng
Đệ huynh mới cũ tựa chung nhà
Quên Đi cảm kích Thầy Cô Bạn
Mang đến niềm vui quá đậm đà.


Quên Đi
Đăng nhận xét