Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

Trăng


Trăng nguyên tiêu là trăng của Tàu, trăng Valentine là trăng của Tây, trăng tui nhìn là trăng của tui, trăng không của ai, nên khi nhìn là trăng của người đó, cảm nhận riêng tư trào dâng theo tâm thức thành triệu triệu vẻ đẹp cho triệu triệu tâm thức.
Trăng này, cành hồng này trong tâm tôi, kính dâng đấng tạo ra thân xác tôi, nuôi dưỡng bảo bọc cho thân tôi trưởng thành, cho tâm trí tôi mở rộng tình thương yêu với bằng hữu thân quen hoặc sắp quen.
Với lòng kính trọng và tin yêu cùng trái tim valentine, tôi tặng bạn.

Trương Văn Phú

Vài hình ảnh "Trăng của tui"


Đăng nhận xét