Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

Thơ Tranh: Cám Ơn Hoa


Thơ: Cao Nguyên
Thơ Tranh: Kim Oanh
***
Xuân & Mai
(Họa bài "Cám Ơn Hoa" của Cao Nguyên)

Tết về gởi cánh Mai tươi
Cám ơn, đã biết đất trời vào Xuân
Hoa cười từ sớm rạng đông
Sương khuya còn đọng nhỏ going long lanh
Búp non vươn nụ màu xanh
Hương bay thoang thoảng vây quanh bướm chờ
Cảm hoài viết mấy vần thơ
Lời thương Xuân chẳng hững hờ với Mai

Song Quang
***
Xuân Mai

Vui xuân là cánh mai tươi,
Bông vàng đầy búp sáng ngời ngày xuân.
Đào mai hạnh phúc gió đông,
Sương đêm lấp lánh ánh hồng long lanh.
Đâm chồi nảy lộc tươi xanh,
Thương em ong bướm vây quanh đợi chờ!
Tri âm dệt mộng bài thơ,
Tình xuân lai láng sao mờ cành mai ...


Mai Xuân Thanh
Ngày 10 tháng 02 năm 2017
Đăng nhận xét