Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

Nguyên Tiêu Nhắn Bạn


Nguyên Tiêu Nhắn Bạn

“Trắc bằng nhất vận”

Vén mây trăng xuống cõi ta bà

Dạo ngõ nguyên tiêu ngợp nõn nà
Xúng xính huênh hoang cùng trí giả
Xuềnh xoàng quảng bác với văn gia
Có còn đằm thắm cầm nho nhã
Hay đã vênh vang nắm điệu đà
Bạn hỡi bút vờn nơi khó tả
Thì nên chuẩn mực chớ cho là

Như Thị
***
Đối Ẫm Đêm Nguyên Tiêu  

“Trắc bằng nhất vận”

Đối ẩm đêm nay, lão với bà

Như ngày xưa ấy, khác chi nà!
Ánh trăng vằng vặc xuyên cành lá
Ngọn gió xạc xào qua nóc gia
Chàng dẫu không còn phong với nhã
Nàng dù cũng hết điệu và đà
Nụ cười, ánh mắt sao vui lạ
Trong áo quần thô chẳng lụa là.

Sông Thu
***
Cảnh Vắng Bà

“Bát vĩ đồng vận”

Bởi cháu nên ông phải vắng bà

Đầu hôm, sáng sớm có ai nà ?
Qua ngày mớ sách vùi cư xá
Đến bữa tô mì đãi lão gia
Muối lộn cùng rau thèm mãi cá
Mèo chung với chủ đói theo đà
Lòng luôn tự hỏi sao lâu quá
Cái cảnh “ly thân” rõ khổ là…

Nguyễn Gia Khanh
* Ảnh của Như Thị Lê Đăng Mành
Đăng nhận xét