Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

TrăngHôm nay trăng lại trở về
Mà em không thấy trăng kề bên em
Trăng vằng vặc sáng ngoài hiên
Như từ vô luợng còn nguyên trăng vàng
Ruỗi dong tìm kiếm lang thang
Nổi chìm, chìm nổi qua ngàn bể dâu
Trầm luân kiếp kiếp vì đâu
Ngọn đèn tuệ giác nhiệm mầu thế gian
Ngón tay chỉ lối trăng vàng
Về đây một cõi bình an vĩnh hằng

Rằm tháng giêng 2017
Khánh Hà

Đăng nhận xét