Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

Trên Đường Đến Bandong-SavannakhetTrâu bầy nhai cỏ bên sườn núi
nhà có chân cao nhóm lửa chiều
hàng tre bóng lã gầy như liễu
thị trấn “ Phin “ nằm xiêu nắng xiêu

Rạ đồng khô xác thân gầy guộc
chen giữa rừng thưa gỗ “ teak “ nằm
những bóng cao su trầm mặc thở
nghe nhớ ai về mỗi tháng giêng ?

Rừng đứng vang vang gọi sắc buồn
bạch đàn họp mặt dưới khe truông
không ai hiểu được mây chùng áo
để thấy hoàng hôn xuống Bảndong…

Lâm Hảo Dũng
(PTT)
Ảnh: Trên đường đến Bandong-Savan-Lào
Savan-Nov 17/16

Đăng nhận xét