Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

Xuân ĐơnAi quen nơi lữ quán
Khuya lạnh ánh đèn thân
(Phạm Khắc Trí)

Xuân về Đất khách chẳng ai quen!
Gác nhỏ buồn tênh đối ngọn đèn
Trống vắng bạc tiền đâu đóng cửa
Chơ vơ của cải chả cài then
Lời ca nghe thế bằng cơn gió
Tiếng nhạc đem thay bởi dế mèn
Xót phận Tết nghèo sao dám nghĩ
Thân già thanh thản chớ bon chen

Song Quang
Đêm chờ giao thừa Xuân Đinh Dậu


Đăng nhận xét