Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

Chúc Sinh Nhật Người Tri NgộChúc sinh nhật người tri ngộ ngày 13 tháng 2

Tôi, bạn tuy sinh chẳng phải thời
Nhưng cùng "thơ thẩn" dạo vườn chơi
Rối ta mến mộ tình tri ngộ
Dù khác mỗi người ở mỗi nơi
Nhà giáo anh bồi cho lũ trẻ
Chinh nhân tớ giữ nước yên đời
Nay ngày sinh nhật Quên Đi chúc
Tháng nhị mười ba tỏ mấy lời
***
Tháng nhị mười ba tỏ mấy lời
Chúc mừng sinh nhật bạn hiền ơi!
Tràn đầy may mắn trong đời sống
Sức khoẻ an khang để dạo chơi
Thi hữu,bạn bè dù khắp chốn
Thơ văn xướng họa rãi muôn nơi
Đinh Lăng dẫu nhạt tình thêm đậm
Rượu rót đầy ly kính cẩn mời

Song Quang

Đăng nhận xét