Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

Quay Về Chánh ĐạoVầng đông lên, thắm sắc hồng
Đường về chánh niệm hương không đậm màu
Luân hồi mang kiếp, lạ sao?
An nhiên tự tại, duyên trao cam lồ.

Xa hoa phù phiếm ngu ngơ
Hồng ân tam bảo phò đồ chúng sinh
Ngày rằm hương khói lung linh
Cố công tu niệm, chuyển mình chân tâm.

Từ bi giải thoát tham sân
Thân tâm an lạc, nẻo gần vãng sanh
Nối vòng tay với duyên lành
Tìm nơi bờ giác, lìa dần bến mê.

Qua cơn ác mộng não nề
Ta bà phiền não nhất tề giải xa
Niệm Nam-Mô Phật Di-Đà
Ngày ngày kinh tụng, nhà nhà thảnh thơi*

Gia đình quyến thuộc hồng tươi*
Niệm danh Bồ Tát cuộc đời nên danh
Quy y cửa Phật lòng thành
Quay về chánh đạo, niết bàn là đây..

Bùi Thanh Tiên
*theo kinh Phổ Môn
Đăng nhận xét