Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Chỉ Chừng Đó Thôi - Thơ Nguyễn tất Nhiên, Phạm Duy Phổ Nhạc

Chỉ chừng đó thôi. Duyên ta từ lâu lỡ rồi. Ta tiếc cho ta hay cho em!...


Thơ: Nguyễn Tất Nhiên
Phổ nhạc: Phạm Duy
Đàn hát và thực hiện: An Nguyen

Đăng nhận xét