Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

Hương Xưa


Em đi mất trời thơ mộng
Tôi về lạc lỏng bơ vơ
Nuối tiếc đường xưa chung bóng
Thương yêu trường cũ đợi chờ

Mai có về thăm phố vắng
Hà-Nội buồn hanh nắng mùa thu
Lối cũ còn hương hoa sữa
Đêm thu còn lá cuối mùa...

Biện Công Danh


Đăng nhận xét