Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

Bây Giờ Em Ở Đâu - Người Xưa


Bài Xưoớng:Bây Giờ Em Ở Đâu

Không biết bây giờ em ở đâu,
Mười năm không gặp chẳng nguôi sầu.
Một người lẻ bóng buồn muôn thuở,
Đôi bạn chia tay rớt giọt ngâu!
Từ giã quê hương rời bến cũ,
Xa nhau đất khách gói niềm đau.
Thân già hiu quạnh do hoàn cảnh,
Chạnh nhớ người xưa cách biệt lâu!

Mai Xuân Thanh

Ngày 15 tháng 03 năm 2016
***Bài Hoạ:
Người Xưa

Bặt tăm chẳng biết muội nơi đâu,
Xa cách thập niên mõi mắt...sầu !
Canh cánh ngày đêm thương nhớ đợi,
Mênh mông trời nước rớt mưa ngâu.
Quê hương khắt khoải xa ngàn dặm,
Đất khách bâng khuâng dạ xót đau !
Quạnh quẽ cao niên buồn chiếc bóng,
Người xưa ấp ủ bỏ ta lâu...

Mai Xuân Thanh
Ngày 15 tháng 03 năm 2016
Đăng nhận xét