Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Phong Kiều Dạ Bạc - Trương Kế (Thuyền Đêm Bến Lạ)


Phong Kiều Dạ Bạc Trương Kế ( - 756 - )

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền

 Bài dịch:

1/
Trăng rụng, quạ kêu, sương ngập trời
Bến phong trở giấc sầu chơi vơi.
Đèn chài, thuyền khách, trong đêm vắng
Vẳng tiếng chuông xa vỗ mộng đời. 

2/
Quạ kêu, trăng lặn, sương mờ 
Hàng phong,gối mộng, bên bờ sông xưa.
Đèn chài, bến vắng, đong đưa
Nửa đêm, thuyền khách, chuông chùa mù khơi

Phạm Khắc Trí
04/20/2014

Đăng nhận xét