Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Người Thổi Hồn Cho Đá


Sầu năm tháng lặng giữa mây trời
Bảo cuộn mưa dầm trải sức phơi
Một khối vô hồn trơ phỗng đá
Hình nhân lộ tướng cảm duyên đời
Bàn tay nghệ sĩ mang hoài bảo
Trí não con người tải vạn khơi
Phục hổ tàng long nguồn thể hiện
Tinh thần sức mạnh tỏ thay lời.

Nguyễn Đắc Thắng
Đăng nhận xét