Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Ngày Ðá Ðơm Bông - Nhật Ngân - Tô Thị Thu Cúc

Với tính cần cù chịu thương chiu khó người nông dân mong muốn có những cơn mưa về để công việc đồng áng của mình sẽ được tươi tốt thuận lợi. Công sức khó nhọc bỏ ra họ tin chắc chắn rằng sẽ được đền đáp, cho dù đất đá khô cằn cũng sẽ cho ra hoa ra trái để không phụ nhà nông.Sáng Tác: Nhật Ngân
Trình Bày: Tô Thị Thu Cúc
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình


Đăng nhận xét