Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Nhớ Những Mùa Thi


(Từ bài Chiều Trên Đại Tây Dương của Biện Công Danh)

Xếp lại kỷ niệm giữ màu
Từ giã đất Vĩnh lên tàu vượt khơi
Ly hương xa cách phương trời
Luyến lưu trường lớp suốt thời bên nhau

Dù cho thất lạc nơi đâu

Hành trang ký ức gánh sầu mang đi
Hè sang nhớ những mùa thi
Ép cánh hoa phượng khắc ghi buổi đầu

Kim Oanh
Đăng nhận xét