Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

Thơ Cho Con Gái


Phận gái thơ nầy nhắc nhở con
Công, dung, ngôn, hạnh cố vuông tròn
Tam tòng, tứ đức chăm gìn giữ
Nội trợ tề gia dạ sắc son

Song Quang

Đăng nhận xét