Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Vùng Khô Hạn


Tôi ước mơ trở về lính thú
Vùng lưu đày cái thuở ba gai
Thời trai trẻ ngại gì sương gió
Nơi gian khó lắm tài bộc lộ

Chiến trường xưa cam go trăm chổ
Trận giặc tình biển khổ nào thua
Đường tử sinh trò đùa treo lững
Vòng ái tình hồn những kẽm gai

Nay tôi đi qua vùng khô hạn
Đã lãnh phần nạn kiếp năm xưa
Kỷ niệm đau ngày dữ đêm mưa
Em gái nhỏ ai đưa về đất

Mất em rồi!
Biển Hồ vắng màu thơ mộng cũ
Mù mịch rơi lặng nước hồ Thu
Bóng em đâu sâu đáy ngục tù
Lòng ủ rũ như tàn cuộc chiến

Biển Hồ ơi! Thôi đành tạm biệt
Hẹn một ngày trăng miệt vừng lên
Gợn sóng nhẹ tình hên sống lại
Mai "Chuông" vàng đỗ khúc "Tự Do"

Số phận cao lo gì không đổi!

Pleiku 9-8-2010
Lê Kim Hiệp


Đăng nhận xét